Webquest om Christian 4

Christian d. 4 er på besøg på et af sine orlogsskibe i Øresund, ud for København. Skibet kommer fra Ostindien og skal snart med på ekspeditionen for at finde nordvestpassagen. Han har et par ansatte fra hoffet med. Han hilser selvfølgelig på kaptajnen og de andre officerer på skibet. Men han hilser også på den officielle dessinatør og de menige soldater. Året kunne være ca. 1645. Det kunne måske se nogenlunde ud som på billedet herover.

Begreber:

 • Orlogsskib: Krigsskib
 • Ostindien: dækkede i 1600- og 1700-tallet alt land øst for Afrika, altså fx Indien, Thailand og Kina
 • Nodvestpassagen: en sejlrute mellem Atlanterhavet og Stillehavet nord om Nordamerika
 • Dessinatør: Tegner

Resurser:

Dessinatør
Læs mere om Christian 4’s bygninger: http://www.danskhistorie.dk/personer/a_b_c/christian_4/
Den digitale historiebog om Christian 4’s bygninger: http://digitalhistorie.slaboing.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=266:christian-den-4s-kobenhavn&catid=56:monumenter&Itemid=82
Du kan læse om korttegneren fra Køge i bogen Køge, 1500-1700, Renæssancen fra serien Hit med Historien

Skibsdreng
Lidt om Christian 4’s handel: http://digitalhistorie.slaboing.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=266:christian-den-4s-kobenhavn&catid=56:monumenter&Itemid=82
Lidt om varerne fra Ostindien: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ostindisk-kompagni/
Wikipedia om varer der kom fra fx Trankebar: http://da.wikipedia.org/wiki/Trankebar
Om Trankebar på Wikpedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Trankebar
Du kan læse mere om handelen i bogen Christian 4 – i serien de små fagbøger.

Navigatør
Om Christian 4’s sejlruter: http://www.aerenlund.dk/historie/trankebar.html
Om orlogsskibenes ruter og opgaver: http://www.navalhistory.dk/danish/tidslinie/aarligt/1600.htm
EMUs side om Tycho Brahe og verdenssynet i 1600-tallet: http://www.emu.dk/gsk/fag/his/inspiration/1500-1789/renaessance/tygebrahe.html
Spil om Tycho Brahe: http://www.tychobrahesverden.dk/
Du kan læse mere om rejserne ud i verden og nordvestpassagen i Christian 4 – i serien de små fagbøger.
Du kan læse mere om Tycho Brahe og øen Hven i bogen Cecilie, Tyge og Jørgen fra Uranienborg.

En ansat ved hoffet
Danskhistorie.dk om Christian 4’s liv: http://www.danskhistorie.dk/personer/a_b_c/christian_4/
Danske konger – om Christian 4: http://www.danmarkskonger.dk/konge40.htm
Mere sladder – kongen på druk i Køge: http://www.hitmedhistorien.dk/Historien/1500-1700#Raadhuset
Du kan læse mere om kongens familie i bogen Christian 4 – i serien de små fagbøger.
Du kan læse mere om hvad man spiste og hvordan man gik klædt ved hoffet i bogen Cecilie, Tyge og Jørgen fra Uranienborg.

En soldat
Renæssancens krigskunst: http://www.thm.dk/udstil/renais.htm
Lidt om skibenes udstyr: http://www.milhist.dk/vaaben/vands/enhjorning/enhjorning.htm
Mere om orlogsskibes udstyr: http://www.milhist.dk/vaaben/vands/trekroner/trekroner.htm
Håndvåben i hæren: http://www.vaabenhistoriskselskab.dk/blbliotek/artikler_reader_view.php?editid1=15
Oversigt over middelaldervåben: http://www.middelalderinfo.dk/vaaben.php#top
Du kan læse mere om Christian 4’s krige i bogen Du kan læse mere om handelen i bogen Christian 4 – i serien de små fagbøger.

Bygmester Steenwinckel
Læs om huse i Køge, bygget i renæssancen: http://kulturjagtkøgebugt.dk/koege/huse/renaessance/
Om byggeriet af Børsen: http://www.borsbygningen.dk/hist.htm
Om Christian 4’s byggestil: http://www.oresundstid.dk/arkiv/arkivalt.aspx?id=1121,1154,1144,1145,1146,1148,1147,1149,1150,1151,1152,1206,1214,1153&tekst=Temaer&standard=J
Om Christians 4’s arkitektur og byplanlægning: http://www.dac.dk/visKanonSide.asp?artikelID=2756
Renæssancens byggestil: http://www.arksiteplus.dk/wm142364

Generelt om Christian 4:

 • Christian d. IV – de små fagbøger
 • Christian 4 – Danske konger (Gullhøj)
 • Christian 4.’s tid – Historieserien (meget gammel, men ok)
 • På Christian 4.’s tid – Historisk metode
 • Christian den 4. – Historisk bibliotek (Meloni) – fra 12 år
 • Cecilie, Tyge og Jørgen fra Uraniborg – Børn i Danmarks historie

DVD og CD:

 • Christian 4 og 30-års krigen (målgruppen fremgår ikke af beskrivelsen)
 • Guds og kongens tjener (for mellemtrinnet) – der medfølger 25 elevhæfter af samme navn ( á 32 sider)
 • Rosenborg, Chr. IV og det store hus i haven – sendt på DR i 2008 – 45 min.
Anbefalet klassetrin: mellemtrin indenfor emnet: , , , , , . Link til denne side.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anti-Spam Quiz: